We współpracy z renomowanymi laboratoriami protetycznymi, zajmujemy się uzupełnieniem braków zębowych, przywracając naszym pacjentom prawidłową funkcję mowy i żucia. Poprawiamy też estetykę uśmiechu korygując kształt i wielkość zębów niwelując efekt „zapadniętych ust i policzków”. W trakcie trwania leczenia protetycznego pacjenci zostają zaopatrzeni w komfortowe uzupełnienia tymczasowe – zgodnie z zasadą: „Pacjent wchodzi i wychodzi z zębami”!

Oferujemy szerokie spektrum rozwiązań protetycznych, takich jak:

1. Uzupełnienia stałe

  • Licówki porcelanowe lub kompozytowe

   To rodzaj cienkich płatków, czy też łusek, wykonywanych przez techników z kompozytu lub porcelany. Umożliwiają zamknięcie diastem (zbyt dużych szpar międzyzębowych), pozwalają na zmianę koloru i kształtu zębów oraz pokrycie rozległych wypełnień. Jest to metoda minimalnie inwazyjna, wymagająca bardzo małej preparacji zęba.

  • Korony i mosty licowane porcelaną.

   Wykonywane na podbudowie ze stopu metali bezniklowych lub metali szlachetnych (stop złota).

  • Korony i mosty pełnoceramiczne (bezmetalowe)

   Wykonywane w technologii CAD/CAM

  • Implantoprotetyka (Odbudowy protetyczne na implantach)
  • Mosty adhezyjne

   To odbudowy z wykorzystaniem włókien szklanych, wykonane bezpośrednio w Praktyce w trakcie jednej wizyty. Stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadkach nagłych, nie wymagają szlifowania zębów sąsiednich.

  • Inlay/onlay/overlay kompozytowy lub porcelanowy (wkład/nakład/korona częściowa)

   To uzupełnienia protetyczne, którymi możemy odtworzyć, zniszczone w trakcie procesu próchnicowego, twarde tkanki zęba. Modeluje je technik w laboratorium protetycznym, na podstawie pobranego przez lekarza wycisku. Ich zaleta to znakomita estetyka i duża wytrzymałość mechaniczna (wykonywane w „jednym kawałku”). Są niezastąpione przy leczeniu funkcjonalno – okluzyjnym.

  • Wkłady koronowo – korzeniowe lane (indywidualne)

   To elementy odtwarzające zniszczony zrąb zęba wcześniej leczonego kanałowo, które osadza się w kanale korzeniowym na stałe. Służą jako wzmocnienie koron zębów lub jako filar pod późniejszą odbudowę protetyczną. Wykonywane indywidualnie dla pacjenta w laboratorium protetycznym na podstawie pobranego przez lekarza wycisku, ze stopów metali nieszlachetnych lub szlachetnych.

2. Uzupełnienia ruchome:

  • Protezy osiadające, częściowe i całkowite
  • Protezy szkieletowe (konstrukcja metalowa)
  • Protezy szkieletowe bezklamrowe

   Mocowane na precyzyjnych elementach retencyjnych – zasuwach lub zatrzaskach.

  • Szynoprotezy (konstrukcja metalowa)

   Stosowane w chorobach przyzębia.

  • Naprawa i podścielanie protez

3. Uzupełnienia kombinowane (hybrydowe)

Zawierają one elementy protez stałych, połączonych z protezami szkieletowymi za pomocą zasuw lub zatrzasków, albo za pomocą klamer z „prowadzeniami”.